Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în Județul Dâmbovița
 • Proiectul „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în Județul Dâmbovița” face parte din Axa Prioritară nr. 1 – Extinderea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată.
 • Cadrul legal de derulare a proiectului este Contractul de Finanțare nr. 102154 din 29.07.2010, semnat între Ministerul Mediului și Pădurilor (în calitate de Autoritate de Management pentru POS Mediu) și Compania de Apă Târgoviște Dâmbovița SA (în calitate de Beneficiar).
 • Valoarea Contractului de Finanțare este 516.872.113 Lei la data semnării și reprezintă 98% din valoarea eligibilă a proiectului pe care Beneficiarul are dreptul să o solicite la rambursare din Fondul de Coeziune și Bugetul de Stat.
 • Data de finalizare a Contractului este 31.12.2013.
 • Data de finalizare a Contractului cu extensie de timp este 31.12.2015, prin Act Aditional la Contractul de Finantare.
 • Organismul de monitorizare a proiectului este Organismul Intermediar Regiunea 3 Sud Muntenia Pitești.
 • Valoarea totală a proiectului, fara TVA, este de 583.826.645 Lei, din care valoarea eligibilă conform POS Mediu și în conformitate cu Decizia de Aprobare nr. 3517, din data de 04.06.2010 a Comisiei Europene, este de 527.420.524 lei (finanțarea nerambursabilă și contribuția financiară a membrilor ADI de la bugetele locale).
 • Etapa I - POS Mediu a fost finalizata in data de 31.07.2016.


Detalii și informații suplimentare referitoare la Proiectul "Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în Județul Dâmbovița" și derularea acestuia puteți obține de la:

 • sediu Unitate Implementare a Proiectului (UIP): Bd. I.C. Brătianu nr. 50
 • e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 • persoana de contact: Jr. Neculaescu Ionut-Sergiu – Manager UIP
 • Tel: 004 0245614403 / int.106
 • Fax: 004 0245210299

Informatii de interes

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
Comunicat de Presa - Stadiul implementării Proiectului „Fazarea proiectului «Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în jude... Mai mult...
Semnare contract În data de 06 Februarie 2017 s-a semnat Contractul de Finantare - "Fazarea proiectului Extinderea şi reabilitarea infrastructurii ... Mai mult...
Utilizarea namolului ca fertilizator in agricultura Vineri, 30 septembrie 2016, a avut loc cel de al treilea eveniment de promovare a utilizarii namolului ca fertilizator in agricul... Mai mult...
Evenimente de informare la Scoala Matei Basarab Miercuri, 28 septembrie 2016, in cadrul scolii Matei Basarab din Targoviste au fost organizate 2 evenimente de informare adresate... Mai mult...
Eveniment de informare la Liceul Voievodul Mircea În data de 18 februarie 2016, elevii claselor a IX-a și a XI-a din cadrul liceului Voievodul Mircea din Târgoviște au participat... Mai mult...
Semnare contract În data de 11 Martie 2015 s-a semnat Contractul pentru Proiectul “Reabilitarea şi extinderea reţelelor de apă şi canalizare Titu” ... Mai mult...

Contact

adresa Adresa

Bd. I.C.Brătianu,
nr.50, Târgoviște,
cod 130055

adresa Telefon

004 0245614403
0800800168

Fax

004 0245611774
004 0245210299 (UIP)

adresa e-mail

secretariat@catd.ro
secretariat.uip@catd.ro(UIP)

Formular de alertă nereguli

Orice persoană implicată în implementarea/monitorizarea unui proiect finanţat prin POS Mediu, sau care deţine informaţii privind desfăşurarea proiectelor finanţate în cadrul POS Mediu, poate trimite Formularul de alertă privind neregulile la adresa de e-mail: sesizari-pos@mmediu.ro

Formular de alertă nereguli